Hjadstrup Maskinstation A/S

Horsebækvej 84 - 5450 Otterup

Telf. 64 82 12 84 - Cvr-nr. 21 82 96 09

E-mail: post@hjadstrup.dk

* Pløjning * Rotorharvesåning * Såning af rækkeafgrøder * Majssåning * Spredning af handelsgødning * Spredning af jordbrugskalk * Sprøjtning af landbrugsafgrøder * Radrensning af rækkeafgrøder
* Udkørsel og spredning af staldgødning * Slangeudlægning og nedfældning af gylle * Omrøring af gylletanke * Høst af korn og frø * Skårlægning af raps m.m. * Skårlægning af græs m.m.
* Snitning af græs, helsæd og majs * Presning og wrapning af rundballer * Presning af halm * Diverse arbejde med gummiged

Nyhed: Roeoptagning med 3-rækket Thyregod T7
Gamle billeder

Danske Maskinstationer og Entreprenører

Standardbetingelser for maskinstationsarbejde